VISIE

Als band verlangen wij naar één ding; dat iedereen gericht is op God en niet op ons. We willen ons begeven in Zijn tegenwoordigheid en proberen Zijn hart voor mensen te vertolken door middel van onze muziek. Ons doel is dat mensen God leren aanbidden in elk seizoen & onder elke omstandigheid. Zijn vreugde is daarin onze kracht! We proclameren graag wie Hij is en wie we zijn in Hem. We schrijven ook zelf muziek; nummers voor nu. Ons hartsverlangen is dat er nog veel meer songwriters gaan opstaan, die voor ons eigen volk – en voor de natiën – gaan schrijven zodat Hij verheerlijkt zal worden door elke natie en dat elke tong zal belijden dat Hij Heer is!

Onze aanbidding kenmerkt zich door spontaniteit en profetische bediening door muziek. Wij geloven dat tijdens de aanbidding God mensen geneest naar geest, ziel en lichaam en er bevrijding plaats vindt. Wij pikken op wat er in de Geest gebeurt en vertalen dit naar klanken, ritmes, liederen, voorbede, gebeden.

Wij verlangen naar gepassioneerde radicale vurige aanbidding, geleid door de Heilige Geest die ons zeer dierbaar is. Wij zijn gehoorzaam aan Hem en willen steeds gefocust zijn op wat Hij zegt. Als hij zegt ‘gaan’ dan zullen we gaan! Maar ook als hij zegt ‘stop’ dan stoppen we.

Het woord van God ’s Geest doet leven en maakt levend! Daarom profeteren wij ook terwijl we muziek maken. Profeteren is het uitspreken van de woorden uit God’ s hart, wij doen dit vaak zingend. Wat we merken is dat God Zijn kracht verleent aan onze woorden en muziek. Door profetische aanbidding worden ‘dode botten’ tot leven gewekt en veranderen de omstandigheden. Dit doen we in de naam van Jezus die ons deze autoriteit gegeven heeft.

We willen graag het lichaam van Christus zien opstaan en doorgeven wat God al aan ons heeft laten zien.