Geest van Heiligheid – introductie

Op deze achtste Pinkstervuur conferentie weekend 2019 gaan we met elkaar in op het thema heiligheid. De Geest van God wordt ook steeds benoemd als Heilige Geest. Heilig betekend afgezonderd van en toegewijd aan iets of iemand.

Vaak linken mensen het woord heilig met "schijnheiligheid of heilige boontjes". Daar gaat het dus juist helemaal niet over en daar doen we ook niet aan mee. Er is een echte heiligheid en dat is deel van Gods Identiteit. God wil je aanraken met Zijn Heilig Wezen. Dat zal je totaal vernieuwen waardoor je leven niet meer hetzelfde zal zijn. En je wordt erdoor in staat gesteld de dingen te doen die God jou wil laten doen.

Heiliging is niet meer proberen jezelf te verbeteren of jezelf te veranderen. God veranderd jou en jij mag daarin meebewegen en meewerken met Hem. Als je dat wilt, en daarvoor naar deze conferentie komt, staat je een hele goede tijd te wachten.

Wij zien er naar uit samen met elkaar de Geest van Heiligheid te zoeken en Hem te ontmoeten.

Henk en Bertineke Sikkema

Elk jaar hebben de Pinkstervuur conferenties een thema in relatie tot de Heilige Geest. Dat zijn er nu zeven geweest die we hier even op een rij zetten;

2012  Geest van gebed

2013  Geest van opwekking

2014  Geest van waarheid

2015  Geest van vuur

2016  Geest van geloof

2017  Geest van genade

2018  Geest van eenheid

2019  Geest van heiligheid